Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky určujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyplyvajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predmetom je nákup a predaj tovaru na stránke internetového obchodu www.wilfred.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Wilfred s.r.o. so sídlom v Sľažanoch, Sľažany 199, 951 71, Slovenská republika, IČO 48042820

2.Ceny

2.1. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu www.wilfred.sk sú určené pre produkty pri ktorých sa označenie o výške ceny nachádza. Ceny sa vzťahujú výhradne na produkt a nezahŕňajú poplatky za dopravu alebo iné služby.

2.2. Cena sa zvyčajne vzťahuje na 1 ks produktu poprípade na 50 gramové balenie sypaného čaju. Firma  je platcom DPH.

3.Objednanie tovaru

3.1. Kupujúci je pre správne prijatie a vybavenie objednávky povinný správne vyplniť údaje vyžadované elektronickým formulárnym systémom. Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s tu uvádzanými obchodnými podmienkami.

3.2. Po správne odoslanej objednávke príde kupujúcemu potvrdzjúci e-mail na adresu udanú pri registrácií so všeobecnými informáciami o objednávke.

3.3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo pri väčších alebo neobvyklých objednávkach telefonicky alebo inak kontaktovať kupujúceho a potvrdiť tak objednávku.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť o zmluvy v prípade :

– predávajúci má podozrenie, že kupujúci nemá seriózny záujem o prevzatie tovaru

– objednávkovy formulá je nesprávne alebo neúplne vyplnený a predávajúci tak nemá možnosť si objednávku overiť

– objednaným tovarom už predavajúci nedisponuje a nie je možné ho tak dodať

-cena tovaru sa u dodávajúcej strany zmenila, čo ovplyvnilo aj výslednú predajnú sumu

4. Spôsob platby

4.1. Dobierka

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri jeho prevziatí v hotovosti.

4.2. Platba pomocou platobnej karty a prevodom na účet

Kupujúci môže za tovar zaplatiť pomocou služby GoPay a to cez svoju platobnú kartu priamo na webstránke alebo bankovým prevodom na náš účet. Po pripísaní peňažnej sumy na náš účet bude objednávka vybavená.

5. Spôsob prepravy

5.1 Tovar je posielaný zákazníkovi výlučne cez kuriérsku spoločnosť Geis. Doručenie zásielky od odovzdania k prepravcovi trvá zvyčajne 1-3 dní. Cena za dopravu bude vyčíslená pri každej objednávke. Predávajúci sa pri individuálnych alebo neštandardných objednávkach môže s kupujúcim dohodnúť na individuálnej doprave. Dĺžka doby doručenia zásielky sa vo vyťažených obdobiach (Vianoce, Valentín) môže predĺžiť. 

6. Dodanie tovaru

6.1.

Tovar je dodaný spôsobom, ktorý je zahrnutý v objednávke. Cena za dopravu nie je zarátaná v cene produktu. Poplatok za dopravu je vypočítaný podľa štandardných cien ustanovených zmluvným prepravcom.

6.2.

Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať prípadné možné poškodenia a tie uviesť do preberacích dokumentov. Vážne poškodenú zásielku sa zákazníkovy neodporúča preberať. Akékoľvek mechanické poškodenia zistené alebo oznámené po prevzatí zásielky predávajúci nemusí akceptovať.

7. Časové vybavenie objednávky

Prijaté objednávky expedujeme  zvyčajne do 2 až 3 dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nemožnosti dodať tovar v časovej lehote. Predávajúci je povinný o takejto zmene kupujúceho informovať mailom alebo telefonicky. Po prevzatí tovaru prepravcom trvá zvyčajne doprava 1 – 3 dni.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ma právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar vrátiť neotvorený a nepoškodený na adresu Sľažany 199, Sľažany, 951 71, Slovenská republika.

9. Záručná doba

Záručná doba na predávaný tovar býva zvyčajne 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak. Predávajúci je povinný dodať k tovaru daňový doklad poprípade záručný list. Záručná doba sa vzťahuje len na produkty zakúpené v internetovom obchode www.wilfred.sk. Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté pri výrobe, manipulácií alebo balení produktu. Nie je zodpovedný za chyby a poškodenia tovaru, ktoré nevznikli jeho chybou a zapričinením, poprípade zlou manipuláciou s tovarom zo strany zákazníka.

10.Reklamácie

Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania mu tovaru. Pracovnými dňami sú dni, ktoré nie sú ako dni pracovného pokoja alebo sviatky vyznačené v kalendári SR.

Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.wilfred.sk

Prevádzkovateľ (spoločnosť Wilfred s.r.o.) dodá kupujúcemu všetky náležité dokumenty (faktúru, daňový doklad)

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady a chyby tovaru spôsobené pri výrobe, skladovaní alebo  balení tovaru, taktiež sa vady spôsobené škodcami alebo za iné znehodnotenie tovaru.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za znehodnotenie tovaru spôsobenú nevhodnou manipuláciou po prevzatí tovaru zákazníkom a nevhodným skladovaním, ktoré môžu viesť k znehodnoteniu tovaru.

Spotrebiteľ je pri zistení nedostavkov spadajúcich pod záručne právo povinný ihneď informovať prevádzkovateľa o nich, aby tak mohlo dôjsť k plneniu reklamácie. 

Prevádzkovateľ sa bude snažiť všetky reklamácie vyriešiť k spokojnosti zákazníka. Kontakt pre vyriešenie reklamácií sú:

mail: david@wilfred.sk

mobil: +421908205403

Vybavenie reklamácie sa uskutoční jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • výmenou tovaru
  • vrátením celej kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením určenej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Ručne balené

Naše čaje sú ručne balené, v našej čajovej dielni v Slažanoch.